Subnet Nedir?

ileadmin

Subnet Nedir?

Subnet Nedir?

Networklerin router’lar ile birbirinden fiziksel olarak ayrıldıkları network bölümleridir.

Neden Subnetting?

Subnetting’in ne olduğunu açıklamadan önce broadcast domain’inin ne olduğunu açıklamamız neden subnetting işlemine ihtiyaç duyduğumuzu anlamamızda yardımcı olacaktır.

Broadcast domain,bir broadcast paketinin network üzerinde ulaşabileceği tüm alanları tanımlar.

Subnetting Faydaları

Ağ Performansı

Broadcast domain’i ne kadar geniş olursa,bu domain’in içerisinde bulunan hostlar o kadar büyük bir broadcast trafiğine maruz kalacaklardır.

Bu da ağ performansını olumsuz yönde etkileyecektir.

Yönetim

Ayrıca küçük network’leri yönetmek daha kolay olacaktır.

Subnetting işlemi;

1)İhtiyaç duyulan IP adresi sayısı

veya

2)İhtiyaç duyulan subnet sayısı göz önünde bulundurularak yapılır.

Classfull IP Addressing

Ip adresi sınıfına göre default subnet mask’lere sahip Ip adresleri ile yapılan adreslemedir.

Classless IP Addressing (Sınıfsız IP Adresleme)

Subnet mask Ip adresi sınıfından bağımsızdır.Hesaplamalar yapılarak subnet maskler bulunur.

Subnet Mask

Subnet Mask kullanılarak,bir IP adresinden o IP adresinin bulunduğu Network ID elde edilir.

Network ID elde edilirken IP adresi ve Subnet mask matemaktiksel olarak bit bit  AND yani VE  işlemine tabi tutulur.

VE işleminde sonucun 1 çıkması için iki bit’inde 1 olması gerekir yani iki bit çarpma işlemine tabi tutulur.Dolayısıyla bitlerden 1′inin sıfır olması sonucun sıfır  olacağı anlamına gelmektedir.

Bilgisayarlar birbirleri ile haberleşirken Aynı veya Farklı Segmentte Olduklarını Nasıl Anlarlar?

Bir bilgisayar üzerinde o bilgisayarın IP adresi ve aynı zamanda subnet mask değeri tanımlıdır.

Bilgisayarlar birbiri ile iletişime geçerken IP adresi ve Subnetmask değerlerini kullanarak iletişime geçtikleri bilgisayarların kendileri ile aynı networktemi yoksa farklı networktemi olduklarını anlarlar.

Bunu bir örnek ile açıklayalım: A ve B bilgisayarı aynı networkte bulunan iki bilgisayardır.

A Bilgisayarı                                                                  B Bilgisayarı IP Adresi:10.10.10.50                                              I  Adresi:10.10.10.25                                 Subnetmask Adresi:255.255.0.0                        Subnetmask Adresi:255.255.0.0

A bilgisayarı B bilgisayarı ile iletişime geçeceği zaman B bilgisayarının kendisi ile aynı networktemi yoksa remote networktemi olduğunu anlamak için aşağıdaki 2 işlemi gerçekleştirir:

1.A bilgisayarı önce kendi Ip adresi ile kendi subnet maskini bit bit AND işlemine tabi tutacaktır. Yani

00001010  00001010  00001010 00110010  (A Bilgisayarının IP’si)

11111111      11111111       11111111    00000000 (A Bilgisayarının Subneti)

00001010   00001010   00001010 00000000 (Çıkan Sonuç)

10                     10                          10                 0                (Çıkan Sonuç Decimal)

Bu çıkan sonuca W diyelim

A bilgisayarı bu sefer yine kendi Subnet mask’iyle B bilgisayarının IP adresini AND işleminden geçirir.

00001010  00001010  00001010 00011001  (B Bilgisayarının IP’si)

11111111      11111111       11111111    00000000 (A Bilgisayarının Subneti)

00001010   00001010   00001010 00000000 (Çıkan Sonuç)

10                            10                 10                               0     (Çıkan Sonuç Decimal)

Bu değere de Y diyelim.

Eğer W=Y ise A bilgisayarı B bilgisayarı ile aynı networkte olduğunu anlar.

Yukarıdaki örnekte eğer W,Y’ye eşit çıkmaz sa bu durumda A bilgisayarı B bilgisayarı ile aynı network’te olmadığını anlar ve B bilgisayarına göndereceği paketi tanımlı olan default gateway adresine teslim eder.

Subnetting Hesapları

Daha önce bahsettiğimiz classların dışına çıkarak,network numaralarını verirken oluşturacağımız networklerin ihtiyaçlarını belirlememiz lazım.

Çünkü elimizdeki ip adreslerini verimli  kullanabilmek için böyle hesaplamalara ihtiyacımız olacaktır.

Subnetting Hesaplamalarında bulmamız gereken değerler ve formülleri;                                                     

1)2x>=Subnet sayısı  bu formul vasıtası ile x değerinin minimum değeri bulunur.

2)Yeni Subnet Mask=Eski Subnet Mask+x  Yukarıdaki formülde bulduğumuz x değeri yeni subnet mask hesaplanırken kullanılır.

3)Yeni subnet mask’i elde ederken aslında ne yapıyoruz host id kısmını genişletirken network id kısmını daraltıyoruz.

toplam da 4 oktet 32 bitimiz vardır Eski subnet’te 20 tane  1′imiz 12tane sıfırımız var ise yeni subnette ne olacak x sayısı kadar eksik sıfırımız olacak.

(12-x) kadar yani.

4)Her subnette bulunan IP adresi sayısı =2m-2

Bu formuldeki m değeri yeni subnet mask içerisindeki sıfırların sayısıdır.

Formülde neden -2 olduğunu tahmin etmediyseniz hemen söyliyelim

her subnette bir network ID bir de broadcast adresi olacaktır.

Bu değerler bilgisayarlara verilemeyeceği için 2 eksik hesaplanır.

5)Toplam IP Sayısı=Her subnetteki IP sayısı x Subnet Sayısı

Burada 254 host sayısına her zaman ulaşılamayabilir. Ancak yukarıda saydığımız nedenler göz önünde bulundurulduğunda kayıplar göz ardı edilebilir.

 

Örnek 1

192.168.5.0/24 networkümüz olsun. Bu network’ü 6  subnet’e ayırmayı düşünüyoruz.

a)Yeni Subnet Mask’imiz nedir?

b)Her subnet’te bulunan IP adresleri neledir?

c)Toplam  host sayısı kaçtır?

sorularının yanıtlarını bulalım.

a)2x>=6 der isek x değerimizin en küçük değeri 3 olur.

Yeni subnet mask=24+3 yani 27′dir.

11111111 11111111 11111111 11100000

Yeni Subnetimiz=255.255.255.224

b)Yukarıdaki yeni subnette  5 adet sıfırımız var. 

25-2 yani 30 adet host her subnette bulunacaktır.

c)Toplam IP sayısı= 30×8 yani 240 adet host’a Ip adresi verilebilir. Normal de 254 olan sayı 240 düşmüş ancak bunla beraber bizlere performans ve yönetim kolaylığı sağlamıştır.

192.168.5.1-192.168.5.30         (5.0 Network ID,5.31 broadcast adresidir)

 192.168.5.33-192.168.5.62     (5.32 Network ID,5.63 broadcast adresidir)

192.168.5.65-192.168.5.94      (5.64 Network ID,5.95 broadcast adresidir)

192.168.5.97-192.168.5.126    (5.96 Network ID,5.127 broadcast adresidir)

192.168.5.129-192.168.5.158  (5.128 Network ID,5.159 broadcast adresidir)

192.168.5.161-192.168.5.190  (5.160 Network ID,5.191 broadcast adresidir)

192.168.5.1-193.168.5.222       (5.192 Network ID,5.223 broadcast adresidir)

192.168.5.225-192.168.5.254  (5.224 Network ID,5.255 broadcast adresidir)

Örnek 2: 154.65.0.0. /16 network’ünü 14 adet subnet’e ayırmak istiyoruz.

a)Yeni Subnet Mask’imiz nedir?

b)Her subnet’te bulunan IP adresleri neledir?

c)Toplam  host sayısı kaçtır?

a)a)2x>=14 der isek x değerini sağlayan en küçük değer 4 olacaktır.

Yeni Subnet Mask=Eski Subnet Mask+x formülüne göre

Yeni Subnet Maskımız=16+4=20 olacaktır.

11111111 11111111 11110000 00000000

Yeni Subnetimiz=255.255.255.240

b)Yukarıdaki yeni subnette  12 adet sıfırımız var. 

212-2 yani 4094  adet host her subnette bulunacaktır

c)Toplam Ip Sayısı=4094 x 16=65504 adet olacaktır.

Kolay gelsin

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın