Ağ alt yapısının Temelleri

ileadmin

Ağ alt yapısının Temelleri

Bu yazımızda ağ alt yapısının temellerine ve aşağıdaki kavramlara değineceğiz.

Ağ iletişim Standartları

Fiziksel Ağ Altyapısı

Mantıksal Ağ Organizasyonu

Active Directory’i gözden geçirme

Server Rolleri

Ağ iletişim Standartları

Ağ iletişim standartları konumuzda aşağıdaki konulara değineceğiz.

Osi Modeli Nedir?

OSI Model’i ne için kullanılır?

Ağ standartlarının Yararları

Tanımlanan Standartların Ana hatları

Osi Modeli Nedir?

Osi,ağ iletişimini gerçekleştirmek için kapsamlı görevler tanımlar

•Her bir katman ağ iletişimi görevlerini tanımlar

Her bir katman altındaki ve üstündeki katmanlar ile iletişim kurar

7.katman programların ağ’a erişmesine hizmet eder

 • FTP
 • TFTP
 • Telnet
 • SMTP
 • SNMP
 • HTTP

6.Katman

 • MPEG
 • GIF
 • JPEG
 • ASCII

5.Katman

 • SQL
 • Netbios Adları
 • NFS

4.Katman

 • TCP
 • UDP

3.Katman

 • IP
 • ARP
 • RARP
 • BOOTP
 • ICMP

2.Katman

 • HLC
 • PPP
 • ATM
 • Frame Relay

1.Katman

1. ve 2. katman ağ’ın fiziksel ortam ve görevlerini tanımlar

Bu katmanları Acele Posta Servisi Türkiyede Neden Daha Pahalı cümlesinin baş harflerinden hatırlayabiliriz.

Osi Modeli Niçin Kullanılır ?

Osi modeli aygıt ve protokolleri tanımlamada referans noktasıdır.

Örneğin;

Router  layer 3 bir aygıttır.

HTTP  layer 5–7 ve protokol’dür

Ethernet  layer 1 ve 2 için bir standarttır.

Common Network Standards

Ethernet, TCP/IP, HTTP, and SMTP  bazı genel network standartlarıdır.

Benefits of  Network Standarts

Network standartları iki açıdan bizlere yarar sağlamaktadırlar.

Farklı üreticilerin birlikte çalışabilirliği(Enable Vendor Interoperatibility)

Network dünyasında bir çok üretici (Cisco,HP,Alcatel) ve bu üreticilerin ürettiği bir çok ürün bulunmaktadır.

Eğer her üretici ağ iletişiminde kendi standartlarını kullansaydı,diğer üreticilerin cihazları ile ilave yazılımlar veya donanımlar olmadan haberleşmek mümkün olmazdı.

Network standartları vasıtası ile farklı üreticilerin farklı ürünlerinin ortak bir dili konuşabilmesi sağlanmıştır.

Düşen Maliyetler

Standartlar yaygın olarak kabul edildiğinde,donanım ve yazılım maliyetleri düşmeye başlar. Örneğin;Ethernet standardı şirket içi networklerin iletişimin yaygın olarak kullanılan bir standarttır.

Yine token ring başka bir standarttır fakat Ethernet kadar yaygın değildir bundan ötürü,token ring ağ kartları Ethernet ağ kartlarından nerdeyse 10 kat daha pahalıdır.

Standartları Belirleyici Kurullar (Standards Defining Bodies)

Standart belirleyici kurullar,ağ standartlarını geliştirmek için bir tartışma ortamı sağlar.

Her kurul,belirli bir alanı yanıtlayabilir.

Microsoft gibi üreticiler,bu kurullarda standartları görüşürler.

Internet Engineering Task Force (IETF) TCP/IP gibi internet iletişim standartlarını belirler
World Wide Web Consortium (W3C) HTTP gibi World Wide Web ile ilgili standartları  belirler
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Ethernet and wireless networking gibi düşük seviye iletişim protokollerine ait standartları belirler
International Telecommunication Union (ITU) Modem iletişimi ve video konferans gibi telefon standartlarını belirler.

İlgili kuruluşların Web adresleri aşağıda belirtildiği gibidir.

IETF Web site

W3C Web site

IEEE Web site

Physical Network Infrastructure

Fiziksel altyapı bilgisayarlar arasındaki iletişime izin verir ve kontrol eder.

Fiziksel alt yapıdaki bileşenleri anlayarak,verilerin bilgisayarlar arasındaki iletişimini daha iyi anlayabilir ve bu sayede ağ üzerindeki sorunları daha rahat çözebiliriz.

Common Types of Media

Fiziksel network bileşenleri bir çok tipte olabilir.

Twisted-pair

Şirket içi networklerde kullanılan en yaygın kablolama tipidir.

Tek bir kablo 4 kablo çifti içerir.

Ethernet kullanıldığında maksimum uzunluk 100 metredir.

 ITU Web site

Physical Network Infrastructure

Fiziksel altyapı bilgisayarlar arasındaki iletişime izin verir ve kontrol eder.

Fiziksel alt yapıdaki bileşenleri anlayarak,verilerin bilgisayarlar arasındaki iletişimini daha iyi anlayabilir ve bu sayede ağ üzerindeki sorunları daha rahat çözebiliriz.

Common Types of Media

Fiziksel network bileşenleri bir çok tipte olabilir.

Twisted-pair

Şirket içi networklerde kullanılan en yaygın kablolama tipidir.

Tek bir kablo 4 kablo çifti içerir.

Ethernet kullanıldığında maksimum uzunluk 100 metredir.

 

Genel twisted-pair kategorisi MHz Genel Kullanımı
CAT 5 100 100 megabits per second (Mbps) Ethernet
CAT 5E 100 1 gigabit per second (Gbps) Ethernet
CAT 6 250 1 Gbps Ethernet
CAT 6a 500 10 Gbps Ethernet
CAT 7 600 Shielded for manufacturing environments


Wireless

Kablosuz iletişim kullanıcıların bina veya şirket içerisinde gezici olarak çalışabilmelerine olanak tanır.

Kablosuz iletişimin ilk avantajı elbetteki kablo gereksiniminin önüne geçmesidir.

Ancak kablosuz ağ tasarımı yapılırken clientların bağlanabilirliği göz önünde bulundurularak tasarım yapılmalıdır.

Wireless standardı Maksimum Hız İç Ortamda Yaklaşık Uzaklık
802.11a 54 Mbps 30 m
802.11b 11 Mbps 35 m
802.11g 54 Mbps 35 m
802.11n 248 Mbps 70 m

Fiber  Optic

Çok ince  ve çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibine dayanır.Fiber optik kablolar daha çok, çevresel şartların ağır olduğu; nemli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden kullanılır. Çünkü fiber optik kablolar bu bahsettiğimiz ortamlardan daha az etkilenirler ve daha stabil bir bağlantı sunarlar. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu nedenle daha uzak mesafelere veri aktarmak için fiber optik kablolar kullanırlar.

Fiber tipine göre 2 çeşit fiber vardır.

Single Mode Fiber:

Multi mode fiber’e göre daha hızlı ve daha uzun mesafelidir.

Multi Mode Fiber

Single mode fiber’e göre daha yavaş ve kısa mesafelidir.

Yukarıdaki bilgiler neticesinde eğer iki nokta arasında 1Km mesafe var ise bu durumda kablosuz veya fiber optik teknolojileri düşünülebilir. Tabi ki burada maliyet düşünülerek gereken çalışma yapılmalıdır.

Switch Nedir?

Switchler osi modelinin datalink katmanında çalışırlar.
Lan içerisinde kullanılan ve lan içerisindeki aygıtları birbirine bağlayan,verilerin sadece ilgili cihazlar arasında iletişiminden sorumlu olan cihazlardır.

Switch ile birbirine bağlı hostların bulunduğu bir ortamda bir host diğer bir host ile iletişime geçmeden önce öncelikle kendi IP-Mac eşleşmesine yani ARP cachini kontrol eder ve hedef IP adresine ait bilgiyi arar.

Eğer ilgili bilgi ARP cachinde var ise bilgiyi o MAC adresine gönderir, yoksa broadcast yaparak o IP adresine sahip MAC adresinin kim olduğunu öğrenir. Switchler sadece ilgili hostların haberleşebilmesini üzerlerinde tuttukları CAM (Content Addresable Memory) tabloları ile sağlarlar.

Hub adını verdiğimiz cihazlar ile haberleşmede ise iki host haberleşmek istese bile tüm trafik ağ üzerindeki tüm hostlara iletilecektir.

Bu bir güvenlik açığıdır ve hub  kullanılan networklerde herhangi bir sniffer ile tüm trafik dinlenebilir.

Router

Ağlar arasında veri paketlerini taşırlar

Bazen bir gateway’i işaret ederler

Router’lar osi modelinin network katmanında çalışırlar.

Fiziksel konumlar arasında gereklidirler.

Yol seçme ve paketlerin en iyi yolunu belirlemek asıl 2 görevidir.

Lan(Local Area Network) Nedir?

Tek bir fiziksel lokasyondur. Hızlı ağ bağlantısına sahiptir

Kolay gelsin


Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın