IPv4 Adres Sınıfları

ileadmin

IPv4 Adres Sınıfları

3 temel IP sınıfı vardır.

A Sınıfı

ilk okteti yani ilk 8 biti 1-126 arasında olan Ip adresleridir.

Yukarıdaki resimde W ilk okteti temsil etmektedir ve değeri 1-126 arasında olabilmektedir.

İlk oktet network’ü tanımlar.(Network ID)

Geriye kalan diğer 3 oktet yani 24 bit ise hostları tanımlar. (Host ID)

Network sayısı 126 adettir.

Her networkteki host sayısı ise 16.777.224’tür.

İlk IP adresi w.x.y.1 son IP adresi ise w.x.y.254’tür.

ilk IP adresi olarak w.x.y.0 kullanılmamasının nedeni 0 (sıfır) Network ID’yi belirttiği içindir.

w.x.y.255 kullanılmamasının nedeni ise  255 o network’ün broadcast adresi olduğu içindir.

A sınfının subnet mask adresi 255.0.0.o’dır.

Örneğin;

10.0.0.0 network’ünde kullanılabilecek IP adresleri aşağıdaki gibi olacaktır;

10.0.0.1-10.0.0.254

Geniş networklerde kullanılabilir.

B sınıfı

ilk  okteti yani 8 biti 128-191 arasında olan adreslerdir.

Yukarıdaki resimde W ilk okteti temsil etmektedir ve değeri 128-191 arasında olabilmektedir.

ilk iki oktet network’ü tanımlar.(Network ID)

Diğer iki oktet ise hostları tanımlar.(Host ID)

Network sayısı 16.384’tür.

Her network’teki host sayısı ise 65534’tür.

B sınfının subnet mask adresi 255.255.0.o’dır.

Örneğin;

172.65.0.0 network’ünde kullanılabilecek IP adresleri aşağıdaki gibi olacaktır;

172.65.0.1-172.65.255.254

Bu noktada şu soru aklımıza gelebilir 127’ye ne oldu?????

Tüm 127 network’ü  lokal bilgisayarlardaki loopback testi için ayrıldığından dolayı kullanılamaz.

C sınıfı

ilk  okteti yani 8 biti 192-223 arasında olan adreslerdir.

Yukarıdaki resimde W ilk okteti temsil etmektedir ve değeri 192-223 arasında olabilmektedir.

ilk üç oktet network’ü tanımlar.(Network ID)

Son oktet ise hostları tanımlar.(Host ID)

Network sayısı 2.097.152’tir.

Her network’teki host sayısı ise 254’tür.

C sınfının subnet mask adresi 255.255.255.o’dır.

Örneğin;192.168.6.0 networkünde  kullanılabilecek IP adresleri aşağıdaki gibi olacaktır;

192.168.6.1-192.168.6.254

D Sınıfı

Multicast yayınlar için kullanılır.

E Sınıfı

Deneysel amaçlı olarak bilimsel çalışmalarda  kullanılır.

Kolay gelsin.

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın