Aylık arşiv Mayıs 31, 2012

ileadmin

DPM 2012 Exchange MailBox Recovery

Merhabalar;

Bu yazımızda DPM 2012 ile Exchange Server üzerindeki bir kullanıcının silinen maillerinin yedek’ten nasıl kurtarılacağını öğreneceğiz.

Lab Ortamı 

Server 2008 R2 üzerinde kurulu Exchange Server 2010

Server 2008 R2 üzerinde kurulu DPM 2012

a)Labımızda nihat isminde bir kullanıcımız var. Bu kullanıcımız mail alışverişini Exchange server üzerinden gerçekleştiriyor.

Kullanıcımız  maillerini yanlışlıkla shift+delete ile siliyor.

b)Bizden mailleri en son haliyle kurtarmamızı istiyor.

1)Kullanıcımızın maill’lerini silmeden önceki mailbox durumu aşağıdaki gibi.

2) Şimdi tüm mailleri kalıcı olarak silelim.

Kullanıcımızın mailbox’unda hiç bir mail yok.

Şimdi DPM 2012 ile almış olduğumuz yedekleri kullanarak kullanıcımızın mail’lerini geri getireceğiz.

Exchange Recovery Database Oluşturulması 

1)Exchange Management Shell‘i açalım ve aşağıdaki komutu yazalım.

Aşağıdaki komutu kopyalarken ” ” işaretlerine dikkat edin.

Komut RDB adında bir recovery database’i C:\kurtarmaRDB klasörü içinde  oluşturacaktır.

-Server ifadesinden sonra gelen dosbilsrv ise mail sunucumuzun ismidir.

-Logfolderpath ifadesi ise log’ların depolanacağı yerdir.

New-MailboxDatabase -Recovery -Name RDB -Server dosbilsrv -EdbFilePath “C:\kurtarmaRDB\RDB.EDB” -LogFolderPath C:\kurtarmaRDB\RDB

Klasör oluşturulduğunda içi boş olacaktır.

2)DPM 2012 ile yedeğin geridönülmesi 

DPM 2012’yi açalım ve Recovery kısmına geçelim. Recovery kısmında aşağıdaki ekranda olduğu gibi mailleri silinen

kullanıcımızı görelim ve sağ tıklayarak Recover komutunu verelim.

3)Gelen ekranı Next ile geçelim.

4)Recover mailbox to an Exchange Server database’i seçelim ve Next butonuna basalım.

5)Bu ekranda Browse diyerek Exchange Server’ımızı seçiyoruz.Database name kısmına ise az önce yazdığımız Recovery database’in adını yazıyoruz ve Next diyoruz.

6)Bir sefer daha Next butonuna basıyoruz ve Recover butonuna basarak işlemi başlatıyoruz.

 

7)İşlem tamamlandı

8)Restore-Mailbox mailboxadı -RecoveryDatabase recoverydatabase adı komutu ile tüm nesneleri geri getireceğiz.

Biz komut olaralarak Restore-Mailbox Nihat  -RecoveryDatabase RDB komutunu verdik

9)İşlem tamamlandı. Şimdi maillerimize bakalım.

İşlem tamamlandı.İstersek Recoverydatabase’i Exchange Manageement Console’dan silebiliriz.

Kolay gelsin

 

ileadmin

Domain Controller ve Terminal Server

Merhabalar;

Domain Controller rolüne sahip server’ımızı  kullanıcılarımız için  Terminal Services  (Remote Desktop Services) olarak kullanmak istersek standart kullanıcıların aşağıdaki hata ile karşılaşarak oturum açamadıklarını görürüz.

Bu uyarıyı  almamak için aşağıdaki işlemi gerçekleştirmeliyiz.

Bizim yapımızda Server 2008 R2 üzerinde dosbil.local domain’ine sahibiz ve domain controller’ımızın adı dosbilsrv.

Dosbilsrv’yi kullanıcılarımıza uzakmasaüstü hizmeti verebilmesi için konfigure edeceğiz.

  • Remote Desktop Services rolünün kurulu olduğunu var sayıyorum.
  • Domain Controller’ımıza uzak masaüstü bağlantısının Administrator ile yapılabildiğini kabul ediyorum

1)Domain Controller’a bağlanmaya çalışan Nihat kullanıcımız Remote Desktop Users grubuna üye.

2) Group Policy Management Console’u açalım.

3)Default Domain Controllers Policy’i sağ tıklayalım ve  edit komutunu verelim.

4)Computer Configuration-Windows Settings-Security Settings-User Rights Assignment’a gelelim ve sağ taraftan Allow log on Through Remote Desktop Services’i çift tıklayalım.

5)Add Users or Group diyelim ve Remote Desktop Users grubunu ekleyelim.

6)Gpupdate /force komutunu verelim.

7)Şimdi Nihat kullanıcımızla uzakmasaüstü oturumu yapmayı tekrar deneyelim.

Evet bağlantı gerçekleştirildi.

Kolay gelsin

 

ileadmin

DNS Sorgu Tipleri-Forwarder-Dns Caching

Merhabalar;

DNS Sorguları;

İsim çözümleme için Client’tan DNS Server’a veya DNS Server’dan başka bir DNS Server’a yapılan isteklerdir.

Recursive veya iterative olmak üzere iki sorgu tipi vardır

• Bir DNS Server authoritative veya nonauthoritative olabilir

Authoritative DNS server’lar
•İstenilen adresi başarı ile döndürür
•İstenilen adres bulunamadı mesajı döndürür

Nonauthoritative DNS server

•Cache’ini kontrol eder
•Eğer sorguyu çözemezse başka bir server’a yollar.
•Bu server forward olarak adlandırılır
•Sorgu için;Root Hints’leri tarar

Recursive query
Bir recursive query bir DNS server ile yapılır.
1)Client,bir recursive query’i Local DNS server’a yollar
2)Local DNS Server gelen istek için ,Forward Lookup Zone ve Cache’in içine bakar.
3)Cevap bulunursa bu cevabı client’a döndürür.
4)Eğer cevap bulunamazsa ;Forwarder Address veya Root Hints’leri kullanarak cevabı döndürmeye çalışır.
5)Eğer yukarıdaki işlemlerden sonuç alınamazsa client’a böyle bir bilgi olmadığı sonucu döndürülür.

Iterative Queries
DNS Client yine lokalde bulunan bir DNS Server’dan istekte bulunuyor,
DNS Server kendi bünyesinde bu isteğe cevap veremiyor
bu durumda diğer DNS Server’lara başvurarak ,client’ın istediği adresin cevabını buluyor
ve client’a iletiyor.

Forwarder

DNS Server’ın kendi üzerinde tutmadığı domain isimlerinin çözümlemesini başka bir dns server’a sormasına forwarding adı verilir.

Forwarder yaparak dnsin her çözümleme için root dnslere gidip sorgulama yapmasının önüne geçmiş oluruz.Forwarder olarak yazılmış olan IP adresi (T.Telekom gibi), root dns’e gidecektir
Dns’e fazla yük binmeyecektir.

Forwarder Tanımlama İşlemi

1)DNS Server konsolunda Server adı üzerinde sağ tıklanarak properties komutu verilir.

2)Forwarders tabına geçilir ve Edit komutu verilir.

3)IP adresi yazılır ve OK butonuna basılır

Buradaki Number of seconds before forward queries time out değeri

Bir forwarder’ın kaç saniye içerisinde cevap vereceği belirlenir. Bu süre zarfı sonunda eğer o forwarder’dan cevap alınamazsa diğer forwarder’a geçilir.

Conditional Forwarding

DNS sunucuya bilmediği domainlerden bizim belirlediklerimizi tanımlama işlemine conditional forwarding denir. DNS Server bir forwarding’i sadece seçilen domainlerde kullanır.

Bu işlem Windows 2003′te aşağıdaki şekildeki gibi yapılırken;

Windows 2008 ile beraber aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

DNS Server Caching

DNS sunucuları ve istemciler bir kere öğrendikleri bilgiyi belli bir TTL(Time-To-Live) değeri süresince belleklerinde tutarlar. Böylece yapılacak sonraki aynı sorgular için işlem süresi azalır.

TTL değerinin az olması ağ trafiğini arttırır ancak sorguların taze tutulabilmesini sağlar.

DNS Server Caching-Only Server olarak kullanılarak sadece cache amaçlı kullanılabilir.

Kolay gelsin

ileadmin

Exchange 2010-Mail Forwarding

Merhabalar;

Destek verdiğiniz firmalarda veya şirket içerisinde “size şu kullanıcıya gelen mailler şu kullanıcıya da gitsin” şeklinde bir istek gelebilir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için Exchange Server üzerinde “Mail Forwarding” özelliğini kullanırsınız.

1)Exchange Management Console açılır.

2)Hangi kullanıcının mailleri yönlendirilecekse o kullanıcı sağ tıklanır ve Properties komutu verilir.

3)Mail flow settings kısmın’a gelinir. Delivery Options çift tıklanır.

 

5)Forwarding Address kısmında Forward To kutucuğu doldurulur ve Browse butonuna basılarak maillerin yönlendirileceği kullanıcı seçilir.

6) Deliver Message to both forwarding address and mailbox kutucuğu işaretlenerek maillerin hem yönlendirilen kullanıcıya hem de üzerinde işlem yapılan kullanıcıya gitmesi sağlanır.

7)OK ve OK butonlarına basılarak işlem tamamlanır.

Kolay gelsin