Kategori arşivi Exchange 2010

ileadmin

Exchange 2010-/Owa Yazmadan OWA’ya Giriş

Merhabalar;

Exchange 2010 kurulumunu gerçekleştirdikten sonra gelen taleplerden biri de kullanıcıların

OWA’yı açarken /owa yazmadan giriş yapmak istemeleridir.

https:\\mail.altinmakas.org/owa yazmak yerine doğrudan mail.altinmakas.org yazarak

owa’ya erişmek isteyebilirler.

Bu işlem için IIS üzerindeki http redirect özelliğinden faydalanacağız.

1)IIS Manager açılır.

2)Sites altından Default Web Site seçilir ve sağ taraftan http redirect çift tıklanır.

3)Redirect requests to this destination kutucuğu doldurulur ve /owa yazılır.

Only redirect requests to content in in this directory (not subdirectories) kutucuğu doldurulur.

Actions kısmından Apply butonuna basılır.

exchange2010red

 

4)Iis yeniden başlatılır. Bu işlem neticesinde kullanıcılarımız owa’ya erişmek için /owa yazmak zorunda kalmazlar.

 

Kolay gelsin

ileadmin

Group Policy ile Exchange Caching Mode’un Devredışı Bırakılması

Merhabalar;

Bu yazımızda Exchange 2010 ve Outlook 2010 kullanan client’larımızdaki caching modun group policy ile nasıl

devredışı bırakılacağını göreceğiz.

Normal şartlarda bu işlem performans gereksinimleri nedeni ile önerilmese de böyle bir ihtiyacımız olduğu durumda

aşağıda belirttiğimiz adımları gerçekleştirerek merkezi olarak gerçekleştirilebilir.

Yapı

Yapımızda Exchange 2010’da mailbox’a sahip Outlook 2010 kullanan bir client’ımız var ve varsayılan olarak

Exchange caching mode aktif durumda.

cache-4

 

Gereksinimler

Caching modu devre dışı bırakabilmek için öncelikle Office 2010 Administrative Templates’e ihtiyacımız var.

Adresinden gerekli template dosyalarını indirebiliriz.

Yapılacak İşlemler

1)İndirmiş olduğumuz template dosyasına çift tıklayalım ve dosyalarını bir klasöre çıkartalım.

cache-1

cache-2 cache-3

 

2)Active Directory’de bir OU oluşturalım ve policy’nin etkileyeceği kullanıcıları bu ou’nun içine taşıyalım.

Biz örneğimiz de Kapat diye bir OU oluşturduk ve dosbil kullanıcımızı bu OU’nun içine taşıdık.

3)Group Policy Management’ı açalım ve az önce oluşturduğumuz Kapat isimli ou’muza sağ tıklayarak

yeni bir GPO oluşturalım.

4)Oluşturduğumuz GPO’ya sağ tıklayalım ve Edit komutunu verelim.

5)User Configuration-Administrative Templates’te sağ tıklayalım ve Add/Remove Templates komutunu verelim.

cache-5

 

6)Gelen ekranda Add butonuna basalım ve az önce çıkartmış olduğumuz klasördeki adm klasörünün altındaki en-us klasörüne

girelim. Bu klasörde göstereceğimiz dosya outlk14.adm dosyasıdır. Bu dosyayı seçelim ve Open butonuna basalım.

cache-6

7)Eklediğimiz dosya Add/Remove templates ekranına gelecektir. Close ile kapatalım.

cache-7

8)Policy’mizin altında eklemiş olduğmuz template gelecektir. Bu template’de bizim işlem yapacağımız alana ilerleyelim.

Classic Administrative Templates\Microsoft Outlook 2010\Account Settings\Exchange\Cached Exchange Mode

Cached Exchange Mode’a tıkladığımızda sağ taraftan Used Cached Exchange Mode for new and existing outlook profiles 

değeri ile işlem yapmak için bu değeri çift tıklayalım.

Biz devre dışı bırakacağımız için varsayılan olarak Not Configured olarak gelen değeri Disabled olarak değiştirelim ve OK

butonuna basalım.

cache-8

 

cache-9

 

9)Policy ile ilgili işlemimizi tamamladık. Group policy management’ı kapalım ve kullanıcımızın oturumunu kapatıp

tekrar açalım ve Cached Exchange mode değerine tekrar bakalım.

10)Evet görüldüğü gibi Cached Exchange Mode devre dışı bırakılmış.

cache-10

 

Kolay gelsin

 

ileadmin

Exchange 2010-Mailbox Boyutunu Raporlama

Merhabalar;

Exchange 2010 ortamında kullanıcılarımızın mailbox boyutlarını toplu olarak öğrenmek için aşağıdaki

powershell scriptini kullanabiliriz.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics |?{!$_.DisconnectDate} |Select-Object DisplayName,TotalItemSize |Export-CSV c:\rapor.csv -NoType

Bu komut neticesinde C sürücüsünde rapor.csv dosyası oluşturulacaktır.

Dosyanın içeriğini Excel ile açtığımızda aşağıdaki olacaktır.

mbrapor

 

Kolay gelsin

ileadmin

The term ‘New-MailboxExportRequest’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again

Merhaba;

New-MailboxExportRequest komutunu çalıştırdığımızda

The term ‘New-MailboxExportRequest’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again

hatasını alabiliriz.

Bu sorunun çözümü için aşağıdaki adımları uygulayalım.

1)Exchange Management Shell’i açalım.

2)Add-pssnapin microsoft* komutunu verelim.

3)Install-CannedRbacRoles komutunu verelim.

4)Install-CannedRbacRoleAssignments komutunu verelim.

5)Exchange management konsolu kapatıp açalım.

 

 

ileadmin

Exchange 2010-The term ‘Search-Mailbox’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program…

Merhaba;

Exchange 2010 Exchange Management Shell’de Search-Mailbox komutunu vermeye çalıştığımız da

The term ‘Search-Mailbox’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program… şeklinde bir hata alabiliriz.

Çözüm

Bu hatayı almamak için Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010 komutunu koşturmamız gerekmektedir.

Bu komutun neticesinde komutumuz çalışacaktır.

Kolay gelsin

ileadmin

Exchange 2010-Owa Üzerinden Parola Değiştirme

Merhaba;

Exchange 2010 ortamında kullanıcıların parola değişikliklerini OWA üzerinden kendilerinin yapabilmelerini sağlayabiliriz.

Bu işlem için Registry üzerinde değişiklik yapmamız gerekmektedir.

1)Start-Run-Regedit yazılır ve enter tuşuna basılır

2)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchange OWA değerine gelinir ve sağ tarafta boş bir yerde sağ tuşa basılarak New-Dword 32 bit Value komutu verilir.

3)Value Name olarak ChangeExpiredPasswordEnabled Value Data olarak 1 yazılır ve OK butonuna basılır.

4)Komut satırında iisreset /noforce komutu verilir.

5)Kullanıcı owa üzerinden oturum açmaya çalıştığında eski parolası ve yeni vermek istediği parola sorulur.

6)Kullanıcı yeni verdiği parola ile çalışmaya devam edebilir.

Kolay gelsin

ileadmin

Exchange 2010-Kullanıcıya ikinci mail adresi ekleme

Merhaba;

Exchange 2010 kullanan kullanıcılarımızın kullandıkları mail adreslerinin yanında ikinci bir mail adreslerinin olmasını isteyebiliriz.

Şöyle düşünün nihat diye bir kullanıcımız var ve bu kullanıcımızın mail adresi satis@altinmakas.org. Kullanıcımızın mail adresinin nihat@altinmakas.org olmasını istedik ancak daha önceden nihat ile iletişim kuran kullanıcılar nihat’a satis@altinmakas.org adresinden mail atıyorlar.

Satis@altinmakas.org’a gelen mail’lerin nihat@altinmakas.org’a gelmesini istiyoruz.

1)Exchange Management Console’da satis@altinmakas.org mail adresinin özelliklerine geliyoruz.

2)E-mail Addresses tabına geliyoruz.

3)Add butonuna basıyoruz ve nihat@altinmakas.org adresini ekliyoruz.

4)Eklediğimiz mail adresinin kullanıcının Default Mail Adresi olmasını istiyorsak  Automatically update e-mail addresses based on e-mail address policy kutucuğunu boşaltıyoruz ve set as reply butonuna basarak ardından OK butonuna basıyoruz.

Kolay gelsin

ileadmin

Exchange 2010-Adres Listesi Gizleme

Merhaba;

Exchange 2010’da varolan veya sonrada oluşturduğumuz adres defterlerini herkesin görmesini istemeyebiliriz.

Örneğin;Proje grubu için oluşturduğumuz Proje kullanıcılarını bulunduğu Proje adres listesini sadece Proje grubunun görmesini isteyebiliriz.

1)Yapımızda Proje isimli bir grubumuz var ve ozkan kullanıcısı bu gruba üye.

2)Kor isimli bir kullanıcımız daha var ve bu kullanıcı ile Proje isimli adres listesini göremediğimizi göreceğiz.

3)Adsiedit aracını açıyoruz.Adsiedit’e sağ tıklayıp Connect to komutunu veriyoruz ve Configuration‘ı seçip Ok butonuna basıyoruz.

adress01

4)Configuration ekranında CN=Configuration,DC=altinmakas,DC=local,CD=Services,CN=Microsoft Exchange,CN=Altinmakas,CN=Address Lists Container,CN=All Address Lists kısmına geliyoruz.(Tabi ki burdaki isimler benim domain ve yapım için olacaktır)

5)Proje’yi sağ tıklayıp Properties diyoruz. Burda Security tabına geçiyoruz.

adress02

6) Advanced Butonuna basıyoruz ve Inclued Inheritable Permissions from the object’s parent kutucuğunu boşaltıp

Add butonuna basıyoruz.

7)Authenticated Users ve Everyone kullanıcılarını siliyoruz.

8)OK butonuna basıyoruz.

9)Add butonuna basarak az önce oluşturduğumuz Proje grubunu ekliyoruz ve bu gruba Read ve Open Address List haklarını veriyoruz.

10)Ok ile Security ekranını kapattıktan sonra Adsiedit’ten çıkabiliriz.

11)Şimdi kor kullanıcısı ile owa’ya oturum açalım.

12)Adres Defteri kısmında Diğer Adres Listelerini göster diyelim ve Proje adres listesini göremediğimizi doğrulayalım.

 

13)Şimdi ozkan kullanıcısı ile oturum açalım ve proje adres listesini görelim:))

adress04

Kolay gelsin

 

ileadmin

Your message wasn’t delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept e-mail from certain senders, or another restriction may be preventing delivery

Merhaba;

Exchange 2010’da Distribution Group oluşturduk.

Kullanıcılar şirket içinden ve şirket dışından bu distribution group’a mail atmaya çalıştığında;

Your message wasn’t delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept e-mail from certain senders, or another restriction may be preventing delivery hatasını alırlar ve mail gönderemezler.

Çözüm:

Exchange Management Console açılır

  • Recipient Configuration
  • Hata veren Distribution Group seçilir ve Properties diyerek özelliklerine girilir
  • Mail Flow Settings Tab’ına geçilir.
  • Message Delivery Restrictions çift tıklanır
  • Require that all senders are authenticated kutucuğu boşaltılır
  • OK butonlarına basılarak çıkılır

Kolay gelsin

ileadmin

An error caused a change in the current set of domain controllers. It was running the command “Get-Recipient –PropertySet ConsoleLargeSet –ResultSize ‘1000’ –SortBy DisplayName –RecipientType “UserMailbox”

Merhaba;

Exchange 2010’da management Console’u açtığımızda Recipient Configuration altında Mailbox’a tıkladığımızda  An error caused a change in the current set of domain controllers. It was running the command “Get-Recipient –PropertySet ConsoleLargeSet –ResultSize ‘1000’ –SortBy DisplayName –RecipientType “UserMailbox” hatasını alıyorsak;

1)Exchange Management Console’u kapatalım.

2)C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\MMC klasörüne gidelim  ve Exchange Management Console’u silelim.

Kolay gelsin